Program za podporo obvladovanju tveganj

Program INFO.RM je celovito orodje za izvedbo ocene tveganj glede na zahteve:



Program INFO.RM je enostaven in pregleden ter omogoča učinkovito izvedbo ocene tveganja vključno z definiranjem ter spremljanjem ukrepov in pripravo celovitih poročil.

Program INFO.RM je primerna rešitev za vse organizacije ne glede na velikost in branžo.

Program INFO.RM že vsebuje številne sezname, ki so sestavni del procesa upravljanja tveganj, kot so to seznami sredstev, seznami procesov, seznam kriterijev za vrednotenje, seznami groženj...