Cenik najema

Program INFO.RM za podporo izvedbi ocene tveganja je na voljo kot oblačna storitev.

Najem programa INFO.RM za obdobje 12 mesecev znaša:

število uporabnikov cena
do vključno 3 uporabnike 600,00 EUR
do vključno 10 uporabnikov 900,00 EUR
neomejeno število uporabnikov 1.200,00 EUR

Z najemom programa INFO.RM pridobite licenco, ki

Naš program INFO.RM za izvedbo ocene tveganja lahko namestimo tudi na vašo infrastrukturo.