Opis programa

Program INFO.RM nudi podporo za izvedbo ocene tveganja ter definiranju in spremljanju ukrepov za njihovo zmanjševanje. Izvedemo lahko naslednje faze ocene tveganj: